Yhteystiedot

Kai Mäkelä
Kuusiniementie 29 A
00340 Helsinki
Finland
p.0400-503142
p. 09-728 4969
fax.09-7522380
sähköposti:kai.makela@herttaassa.fi

VERONMAKSAJANA OLEN MERKITTÄVÄ

Kokonaan tai enemmistöomistuksessani olevat yhtiöt ovat maksaneet tuloveroja vuosina 1992-2004 11,757 miljoonaa euroa.  Edelleen Janton Oyj konserniyhtiöineen maksoi vuosina 1992-2003  tuloveroja 22,231 miljoonaa euroa.  Lisäksi konserniyhtiöt maksoivat samalla ajalla arvonlisäveroa n. 54 miljoonaa euroa, sekä työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä n. 36 miljoonaa euroa ja sotumaksuja n. 3,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöideni tilintarkastaja KHT Matti Roima toteaakin 7.9.2004 todenneensa vuosina 1992-2004 tekemissään tilintarkastuksissa, että Kai Mäkelän määräysvallassa olevissa yhtiöissä verot ja veronluonteiset maksut on aina pyritty maksamaan voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisesti ajallaan.

Kokonaan tai enemmistöomistuksessani olevat yhtiöt maksoivat tuloveroja vuonna 2005 1,211 milj. euroa ja vuonna 2006 6,648 milj.euroa.  Näin ollen em.yhtiöiden maksamat tuloverot olivat vuosina 1992-2006 19,616 milj. euroa.